Witamy!


Firma „Wiatrak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona na mocy Aktu Notarialnego dnia 26.09.2007 roku przed Notariuszem Pawłem Flisem w Kancelarii Notarialnej przy ul. Rynek 28 w Golubiu Dobrzyniu. 


Na podstawie tego dokumentu spółka może występować pod nazwą Wiatrak Sp. z o.o. Jest to spółka utworzona w celu realizacji Projektu budowy Farmy Wiatrowej o mocy całkowitej  2,7 MW w miejscowości Starorypin Prywatny. 


 Celem firmy jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku wiatru. Działalność firmy ogranicza się zatem do przygotowania inwestycji w postaci realizacji projektu farmy wiatrowej oraz budowy. 


Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej PKD – 35.1.