Projekty unijne 


"Budowa farmy wiatrowej o mocy ca 2700 kW w miejscowości Starorypin Prywatny"

Umowa o dofinansowanie nr:
POIS.09.04.00-00-005/09-00

Wartość dofinansowanie (POL):
12 245 817,05 zł.

"Budowa farmy wiatrowej o mocy około 2 MW w miejscowości Starorypin Prywatny w gminie Rypin"

Umowa o dofinansowanie nr:
POIS.09.04.00-00-137/10-00

Wartość dofinansowania (PLN):
8 240 225,05 zł.

Zdjęcia z przebiegu prac